MEMBER LOGIN

MEMBER LOGIN

มาหัดเม้าท์เกาหลีกันดีกว่า   12-05-14
Admin   1,701
 

มาหัดเม้าท์เกาหลีกันดีกว่า

                มาหัดเม้าท์เกาหลีฯ ฉบับนี้ชวนมาพูดประโยคชักชวนกันค่ะ

()ㅂ시다 (พีอึบชีดา) เป็นส่วนเติมคำกริยาเพื่อแสดงความเป็นประโยคชักชวนอย่างสุภาพ มีความหมายทำนองว่า “กันเถอะ” (Let’s ในภาษาอังกฤษ) วิธีใช้ให้นำไปวางท้ายคำกริยา Action Verb คำไหนมีตัวสะกดให้ต่อท้ายด้วย읍시다 คำไหนไม่มีตัวสะกดให้ต่อท้ายด้วย –ㅂ시다

เช่น 먹다 (มอก-ตา) เป็น 먹읍시다 (มอ-กึบ-ชี-ดา) กินกันเถอะ หรือ 사다 (ซา-ดา) เป็น 삽시다 (ซับ-ชี-ดา) ซื้อกันเถอะ

บางครั้งพีอึบชีดาก็ปรากฏตัวพร้อมคำวิเศษณ์ 같이 (กา-ที) ที่แปลว่า “ด้วยกัน” เมื่อใช้สองคำในประโยคเดียวกันจะหมายถึง “ด้วยกันเถอะ”

 

รูปประโยค

[Noun + Final Ending e.g. /, /에서] + [Verb + ()ㅂ시다]

[คำนาม + ตัวช่วยชี้กรรม เช่น อึล/รึล, เอ/เอซอ] + [กริยา + พีอึบชีดา]

                คำนามในประโยคชักชวนอาจเป็นกรรมของประโยค หรือเป็นกรรมที่มารองรับกริยาในกรณีที่คำกริยานั้นเป็นสกรรมกริยา ท้ายคำนามมักมีตัวช่วยชี้กรรมตามหลังเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นทำหน้าที่เป็นกรรม ตัวช่วยนี้เลือกใช้ตามคำนามนั้นๆ เช่น ใช้อึล/รึล เมื่อคำนามเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือใช้ เอ/เอซอ เมื่อคำนามเป็นสถานที่ เป็นต้น (นอกจากตัวช่วยเหล่านี้แล้ว ในภาษาเกาหลียังมีตัวช่วยอื่นๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมอีกเพียบ)

                เช่น

영화를 봅시다. (ยองฮวารึล พบชีดา) ดูหนังกันเถอะ

                [ยองฮวา (แปลว่า หนัง, ภาพยนตร์ = คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม) + รึล (= ตัวช่วยชี้กรรม)] + [โพ (แปลว่า ดู = คำกริยา) + พีอึบชีดา]

 

ตัวอย่างประโยค

집에 갑시다.

(จีเบ คับชีดา)

ไปบ้านกันเถอะ (กลับบ้านกันเถอะ)

 

일본 음식을 먹읍시다.

(อิลบน อึมชีกึล มอกึบชีดา)

กินอาหารญี่ปุ่นกันเถอะ

 

도서관 안에서 조용히 합시다.

(โทซอกวัน อาเนซอ โชยงฮี ฮับชีดา)

ในห้องสมุดเงียบกันหน่อยเถอะครับ/ค่ะ

 

같이 여행을 갑시다.

(กาที ยอเฮงอึล คับชีดา)

ไปเที่ยวด้วยกันเถอะ

 

내일 만납시다.

(เนอิล มันนับชีดา)

เจอกันพรุ่งนี้เถอะ

 

K-TOP과 함께 하는 즐거운 한국어 
มาหัดเมาท์เกาหลีกันดีกว่า 
 
 
Terms and Conditions  |  Privacy Policy  |  Points Policy  |  Sitemap  |  Contact Us